Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów krytycznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: Spr.1520 ZP/12
Data ogłoszenia: 2012-12-12 godz: 13:00
Termin składania ofert: 2012-12-20 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-12-20 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.SIWZ

2.Ogłoszenie o zamówieniu.

3.Odpowiedzi na Pytania nr I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM