Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

cykliczne dostawy protez cementowych i bezcementowych stawu biodrowego oraz endoprotez cementowych stawu kolanowego dla Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 869 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-10-03 godz: 09:46
Termin składania ofert: 2012-10-29 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 2012-10-30 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła -Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.0–15 843 32 01 w godz. 9:0
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ + formularz cenowy

3. Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM