Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 555ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-05-21 godz: 10:16
Termin składania ofert: 2012-06-26 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-06-26 godz: 11:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - tel: 15 843 32 01 - w godz: 9.00-12.00
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o przetargu (link do dokumentu)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (link)

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyniku

Informacja o zawarciu umowy


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM