Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 1081ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-09-14 godz: 14:04
Termin składania ofert: 2012-09-28 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-09-28 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elzbieta Pamuła Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ z załącznikami

3.Odpowiedzi na pytania

4.Ogłoszenie o wyniku.

Uwagi dodatkowe
Umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM