Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Powiatowe-go Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 936 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-09-17 godz: 14:10
Termin składania ofert: 2020-10-05 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-10-05 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ (z  załącznikami)

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2

4.Opis Przedmiotu Zamowienia - Zał.nr 3

5.Wykaz pojazdów - Zał.nr 8

6.Projekt UMOWY - Zał.nr 12

7.Ogłoszenie o ZMIANIE  ogłoszenia

8.Odpowiedzi na Pytania

9.SIWZ ( PO  ZMIANACH)

10. Opis Przedmiot Zamówienia - Zał.nr 3 (PO ZMIANACH)

11.Projekt UMOWY - Zał.nr 12 ( Po ZMINANACH)

12. Informacja z otwarcia ofert

13.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM