Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy igieł dializacyjnych tętniczych, opatrunków typu „Pushban” i dializatorów kapilarnych z błoną syntetyczną z dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 875 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-08-01 godz: 12:22
Termin składania ofert: 2016-09-30 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-30 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Maria Sokal– Oddział Nefrologii i Dializoterapii tel. 15/843 33 45
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy- zał.nr 1 

4. Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Maria Sokal– Oddział Nefrologii i Dializoterapii , tel. 15/843 33 45 ,w godz. 9:00 – 12:00 (merytoryka ) Magdalena Stasiak – Pracownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 15 843 33 97, w godz. 9:00 – 14:00 (sprawy formalne)

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM