Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego ,obłożeń pól operacyjnych dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 460 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-04-18 godz: 13:05
Termin składania ofert: 2018-05-28 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-28 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Załcznik nr 2 A (sprzęt medyczny jednorazowego użytku )

4.Formularz cenowy - Załacznik nr 2 B ( obłożenia pól operacyjnych)

5. JEDZ - Załacznik nr 3

6.Wzór umowy - Załacznik nr 7

7.Odpowiedzi na pytania

8.Wzór umowy  po naniesionych zmianach - Zał.nr 7

9. Poprawienie omyłki w zadaniu nr 14

10. Formularz cenowy- zadanie nr 14

11.Zbiorcze zestawienie ofert

12.Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć

13. Zbiorcze zestawienie ofert ( oferty dodatkowe - Zad.nr 14 )

15.WYNIK Postępowania

 

Uwagi dodatkowe
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur 2. W zakresie merytorycznym: Zofia Dłużniak

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM