Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa ambulansu typu C z zabudową razem z noszami dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 12 tygodni licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 750 ZP/2016r
Data ogłoszenia: 2016-07-22 godz: 14:12
Termin składania ofert: 2016-08-12 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-08-12 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak - Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych w godz. 9.00 – 12.00
Linki do dokumentów

1.ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ + opis

3.Wzór umowy - Zał.nr 9

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
mgr inż. Antoni Bochnak - Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych w godz. 9.00 – 12.00, merytoryka ( tel.15/84 33 210 ) mgr Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówień Publicznych w godz.9.00 –12.00, sprawy formalne ( tel.15/84 33 201 )

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM