Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 3 - lat , licząc od podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 363 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-03-27 godz: 09:13
Termin składania ofert: 2014-05-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-05-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Andrzej Zaworski
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz asortymentwo-cenowy - Zał.nr 1

4. Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM