Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 369 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-04-04 godz: 07:54
Termin składania ofert: 2016-05-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: lek. med. Alicja Ulewicz – Lekarz Kierujący Oddziałem
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM