Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dzierżawa serwisowa lampy RTG do tomografu komputerowego Asteion VF firmy Toshiba wraz z testami.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: Spr 1563 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2014-01-02 godz: 13:36
Termin składania ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kier. Działu Zam. Publ. i Zaop. tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM