Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 720 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-11 godz: 13:38
Termin składania ofert: 2016-07-29 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-29 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Kwaśniewicz- Story - Pielęgniarka Epidemiologiczna tel. (0-15) 8433372 w godz. 9:00 -14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4. odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Agata Mazur- Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. (0-15) 8433201 w godz. 9:00 – 14:00 Agata Kwaśniewicz- Story - Pielęgniarka Epidemiologiczna tel. (0-15) 8433372 w godz. 9:00 -14:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM