Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

910 ZP/2012 Cykliczne dostawy odczynników:do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu do immunochemii do analizatora Elecsys 2010 dla potrzeb Pracowni Analitycznej i Pracowni Mikrobiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 910 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-09-07 godz: 10:05
Termin składania ofert: 2012-10-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-10-17 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Mirosława Bratkiewicz-Orłowska - Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 15 843 33 60
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ

Formularz cenowy zał.nr 1

Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie o zawarciu umowy


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM