Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Usługa ubezpieczenia pojazdów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr 284 A / 2012
Data ogłoszenia: 2012-10-26 godz: 11:56
Termin składania ofert: 2012-11-06 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 2012-11-06 godz: 13:10
Osoba odpowiedzialna: Marcin Foryś - Broker ubezpieczeniowy tel.: 71 77 70 444
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ + Załączniki

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ z załącznikami. Zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert Zamieszczono odpowiedzi na pytania

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM