Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa aparatu śródoperacyjnego RTG z ramieniem C i wyposażeniem dodatkowym w formie leasingu finansowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 395 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-04-20 godz: 09:17
Termin składania ofert: 2016-05-27 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-27 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Grab – Kierownik Bloku Operacyjnego tel.15/843 32 07 lub 293
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Opis przedmiotu zamówienia  - zał.nr 2

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM