Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa samochodu zamkniętego typu furgon do przewozu osób dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1125 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-09-18 godz: 07:54
Termin składania ofert: 2018-09-28 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-09-28 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Parametry techniczne - Zał.nr.3

4.Odpowiedzi na pytania

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: Dostawa przedmiotu zamówienia: od 4 tygodni do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur e-mail : zam-publ@szpital-stw.com strona: www.szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM