Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania w ramach przebudowy i budowy na IV piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego pomieszczeń dla Oddziału Kardiologicznego I oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 1556 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-12-31 godz: 08:59
Termin składania ofert: 2021-02-08 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-02-08 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o Zamówieniu

2.SIWZ

3.Opis Przedmiotu Zamówienia - Zał.nr 3

4.Wyciąg z aktualnych opracowań projektowych - Zał.nr 11

5. Projekt Umowy - zał.nr 10

6.Ogłoszenie o Zmianie  Ogłoszenia

7.Odpowiedzi na Pytania

8.SIWZ - PO ZMIANIE

9.Opis Przedmiotu Zamówienia - Zał.nr 3 (Po ZMIANIE)

10.Ogłoszenie o Zmianie OGŁOSZENIA  II

11.Odpowiedzi na Pytania II

12. SIWZ - PO ZMIANIE  II

13. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zał.nr3 ( Po ZMIANIE  II)

14.OGŁOSZENIE  O  ZMIANIE  OGŁOSZENIA  III

15.SIWZ PO  ZMIANIE  III

16.OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA - Zał.nr 3 ( Po ZMIANIE  III)

17.Projekt UMOWY - Załnr 10 (PO ZMIANIE  III)

18.INFORMACJA z Otwarcia Ofert

19. WYNIK

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Paweł Stagun

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM