Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w II Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 682.I.ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-07-26 godz: 07:17
Termin składania ofert: 2012-08-08 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 2012-08-08 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Stanisław Szymański tel 15 843 32 84
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie do złożenia oferty

2.Zakres rzeczowy, załączniki

3. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz. Ustaw z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM