Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników oraz koncentratów i materiałów zużywalnych, opatrunków typu „Pushban” dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 728 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-07-23 godz: 09:32
Termin składania ofert: 2014-09-01 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-09-01 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Maria Sokal - Piel. Koordynująca i Nadzorująca Oddziału Nefrologii tel.15/ 843 33 45
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz - Zał.nr1

4. Odpowiedzi na pytania

5.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6.Ogłoszenie o wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM