Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1181 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-10-12 godz: 09:00
Termin składania ofert: 2018-11-22 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-11-22 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ  z załącznikami

3. Formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ),

4. JEDZ - załącznik nr 4 do SIWZ

5. Odpowiedzi na pytania

6. Umowa ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania Wykonawców

7. Zestawienie zbiorcze ofert

8. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM