Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny: Cykliczne dostawy odczynników , materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych w systemie mikrokolumnowym wraz z dzierżawą i instalacja automatycznego analizatora immunohematologicznego dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologiczej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy .

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 56
Data ogłoszenia: 2020-01-16 godz: 12:10
Termin składania ofert: 2020-02-05 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-02-05 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Formularz cenowy - Zał.nr 2

4.Opis Przed.Zamówienia - Zał.nr 3

5.Projekt UMOWY - Zał.nr 8

6.Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia

7.Odpowiedzi na Pytania

8. SIWZ - Po zmianie 

9.Opis Przedmiotu zamówienia - Zał.n3 ( Po Zmianie)

10.Formularz cenowy - Zał.nr 2 ( Po zmianie)

11.Projekt Umowy - zał.nr 8 ( Po Zmianie)

12.OGŁOSZENIE o Zmianie ogłoszenia II

13.Poprawiony - Błąd Pisarski

14.SIWZ - Po ZMIANIE II

15.Opis Przedmiotu Zamowienia - zał.nr 3 Po ZMIANIE II

16.Formularz Cenowy - Zał.nr 2  PO  ZMIANIE  II

17. Informacja z otwarcia ofert

18.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Joanna Żak ,Marcin Tutak

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM