Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 7 m-cy, licząc od daty podpisania umowy:

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 184 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-02-09 godz: 09:38
Termin składania ofert: 2016-03-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-03-17 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Zofia Abratowska -Kier. Apteki (merytoryka)Magdalena Stasiak – Referent w Dziale Zam. Publ.(formalne)
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM