Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 884 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-07-17 godz: 10:47
Termin składania ofert: 2018-07-30 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-07-30 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdale
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Formularz cenowy - opis przedmioty zamówienia ( załącznik nr 2)

4. Informacja dot. RODO

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Odpowiedzi na pytania

7. SIWZ z załącznikami (zmiany oznaczone kolorem czerwonym)

8. Formularz cenowy -opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 (zamiany oznaczone kolorem czerwonym)

9. Zbiorcze zestawienie ofert

10. Ogłoszenie o wyniku.

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 30.07.2018

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM