Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dzierżawa w pełni automatycznego analizatora do badań parametrów krytycznych oznaczania pochodnych hemoglobiny oraz cykliczne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla potrzeb Pracowni Analitycznej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1167 ZP / 2015r
Data ogłoszenia: 2015-11-09 godz: 14:03
Termin składania ofert: 2015-11-23 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-23 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Bratkiewicz –Orłowska -Kier. Dz. Diagnost.Lab. tel. 15/ 843 33 60 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2. SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 2

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM