Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc od daty podpisania umowy .

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 920 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-10-07 godz: 11:09
Termin składania ofert: 2014-10-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-10-17 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Małgorzata Trojniak - Dział Techniczno – Eksploatacyjny tel.15/ 843 33 95 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ 

3.Formularz asortymentwo- cenowy - Zał.nr 1

4.Wykaz pojazdów - Zał.nr 8

5.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6.Odpowiedzi na pytania I

7.Odpowiedzi na pytania II

8.Załącznik nr 6  po zmianach

9.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM