Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa aparatu USG trzygłowicowego i aparatu USG czterogłowicowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 723 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-05 godz: 09:10
Termin składania ofert: 2016-07-21 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-22 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Gutowski - Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego( merytoryka) Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówie
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. SPROSTOWANIE- dot. terminu płatności

4. Zmiana do opisu

5. Ogłoszenie o zmianie - termin składania i otwarcia

6.Odpowiedzi na pytania

7.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Wojciech Gutowski - Kierownik Pracowni Diagnostyczno Obrazowej(merytoryka) Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (sprawy formalne) ZMIANA TERMINU: termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2016 r

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM