Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy odczynników do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego dla potrzeb Pracowni Analitycznej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 24 m-cy, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 107 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-03-02 godz: 09:17
Termin składania ofert: 2016-04-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-04-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Bratkiewicz –Orłowska - Kierownik Działu Diagnostyki tel.15/843 33 60
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM