Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu: „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.1130ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-09-06 godz: 09:30
Termin składania ofert: 2013-10-15 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-10-15 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Ogłoszenie o zmianie
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Odpowiedzi na pytania II
  6. SIWZ po korekcie omyłki pisarskiej (bez załącznika 2)
  7. SIWZ - Wersja edytowalna
  8. korekta omyłki pisarskiej
  9. Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego
Uwagi dodatkowe
Wprowadzono korektę omyłki pisarskiej w tytule ogłoszenia.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM