Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1466 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-12-28 godz: 11:18
Termin składania ofert: 2019-01-11 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-01-11 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)

4. Odpowiedzi na pytania

5. Odpowiedzi na pytania 2

6. Zbiorcze zestawienie ofert

7. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM