Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy Szatni personelu medycznego pod podjazdem do Pierwszego pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 924 I ZP/A/2017
Data ogłoszenia: 2017-09-14 godz: 12:17
Termin składania ofert: 2017-09-29 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-29 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.UMOWA - Załacznik nr 9

4.Szatnia pod podjazdem

5.Odpowiedzi na pytania

6.Zbiorcze Zestawienie Ofert

7.Wynik

Uwagi dodatkowe
Termin wizji lokalnej 21 września 2017 roku, godz.11:00. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Agata Mazur W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych - Antoni Bochnak Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego - Stanisław Szymański e-mail : zam-publ@szpital-stw.om

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM