Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Usługa serwisowa angiografu Allura Xper FD 20 wraz z systemem fizjomonitorinu Flex Cardio dla potrzeb Oddziału Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 311 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-04-23 godz: 14:00
Termin składania ofert: 2020-05-06 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-05-06 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o Zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz Cenowy- Zał.nr 2

4.Opis Przedmiotu Zamówienia - Zał.nr 3

5.Projekt UMOWY - Zał.nr 9

6.Odpowiedzi na pytania

7.Projekt UMOWY - Zał.nr 9  PO  ZMIANACH

8.OGŁOSZENIE  O  ZMIANIE  ( termin składania ofert)

9.Informacja z otwarcia ofert

10.WYNIK postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Andrzej Puczkowski

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM