Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 825 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-07-10 godz: 08:33
Termin składania ofert: 2019-07-19 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-07-19 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Krzysztof Wójcik
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

4. Formularz cenowy - załącznik nr 3

5. Zestawienie zbiorcze ofert

6. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM