Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli."

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 673 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-06-03 godz: 13:49
Termin składania ofert: 2019-06-14 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-06-14 godz: 10:15
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłosszenie o zamówieniu

2. SIWZ część I

3. SIWZ część II - wykaz ppe

4. SIWZ część III - wzór umowy

5. SIWZ część IV - formularz ofertowy

6. SIWZ część V - załączniki do oferty

7. Odpowiedzi na pytania I

8. SIWZ część III - wzór umowy - po zmianie

9. Odpowiedzi na pytania II

10. SIWZ część III - wzór umowy - po zmianie

11. Odpowiedzi na pytania III

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM