Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Świadczenie usług ochrony osób i mienia , grupy interwencyjnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usług.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 828 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-07-12 godz: 11:38
Termin składania ofert: 2019-07-26 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-07-26 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Załącznik nr 3 -część graficzna

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM