Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych,kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.540 ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-04-25 godz: 10:23
Termin składania ofert: 2013-06-10 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-06-10 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na Pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM