Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1386 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-22 godz: 09:50
Termin składania ofert: 2015-01-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Z. Abratowska - Kier. Apteki tel 15 843 33 67( merytoryka), E.Pamuła - Kier. Zam.Pub. tel 15 843 3201( formalne)
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM