Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

cykliczne dostawy materiałów chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1042 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-10-22 godz: 09:53
Termin składania ofert: 2012-11-26 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-11-26 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: lek med. Alicja Ulewicz - Ordynator Oddziału Okulistyki tel. 0-15 843 33 10 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM