Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy płynów infuzyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 655 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-07-31 godz: 07:35
Termin składania ofert: 2017-09-14 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-14 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy - załącznik nr 2

4. JEDZ - załącznik nr 3

5. Projekt umowy - załącznik nr 6

6. Odpowiedzi na pytania

7. SIWZ po zmianach

8. Formularz cenowy po zmianach - załącznik nr 2

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10.Zbiorcze zestawienie ofert

11.Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM