Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Dostawa ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 587ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-08-16 godz: 11:49
Termin składania ofert: 2018-08-29 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-29 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur e-mail : zam-publ@szpital-stw.com strona: www
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. opis przedmiotu zamówienia dot. zad.1 (załącznik nr 3)

4. opis przedmiotu zamówienia dot. zad. 2 (załącznik nr 3)

5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

7. Odpowiedzi na pytania

8. opis przedmiotu zamówieania dot. zad.1 (załącznik nr 3) po zmianach

9. opis przedmiotu zamówienia dot. zad.2 (załącznik nr 3) po zmianach

10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

11. Sprosotwanie do odpowiedzi nr 19 z dnia 24.08.2018

12. opis przedmiotu zamówienia dot.zad.1 (załącznik nr 3) po zmianach II

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Ogłoszenie o wyniku - dot. zad. 1

15. Ogłoszenie o wyniku - dot. zadania nr 2 - NOSZE

Uwagi dodatkowe
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.08.2018r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM