Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 575 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-06-01 godz: 09:15
Termin składania ofert: 2016-07-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Łokaj – Z-ca Kierownika Apteki (merytoryka ),Agata Mazur – Kierownik w Dziale Zamówień Publicznych (sprawy fo
Linki do dokumentów

I. Ogłoszenie o zamówieniu

II. SIWZ

III. Formularz cenowy

IV. Odpowiedzi na pytania

V. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM