Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa odczynników do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1352 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2019-01-18 godz: 13:27
Termin składania ofert: 2019-02-04 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-02-04 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 2 ( zad.nr 1)

4.Formularz cenowy - Zał.nr 2 ( zad.nr 2)

5. Opis przedmiotu zam.- zał.nr 3( zad.nr 1)

6. Opis przedmiotu zam.- zał.nr 3 ( zad.nr 2)

7.UMOWA - zał.nr 9

8.Odpowiedzi na pytania

9.Ogłoszenie o zmianie

10.PO  ZMIANIE  SIWZ

11. Pismo - Zamawiający poprawia błąd pisarski

12.PO ZMIANACH - formularz ofertowy (SIWZ) Zamawiający poprawia błąd pisarski

13. Zbiorcze zestawienie ofert  oraz kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

14.WYNIK postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Marta Rokicka

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM