Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 282 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-02-27 godz: 13:09
Termin składania ofert: 2020-03-06 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-03-06 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym Agata Mazur, w zakresie merytorycznym Krzysztof Wójcik
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załacznikami

3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2

4. Formularz cenowy - załącznik nr 3

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM