Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 342 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-04-28 godz: 08:40
Termin składania ofert: 2015-05-08 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-05-08 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Roman Ryznar - Pełnomocnik Dyrektora ds Informatyzacji i Kontrolingu tel. 0-15 843 32 92 godz.9:00-12:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz asortymentwo- cenowy - Zał.nr 1

4.Wydruki stron testowych - Zał.nr 6

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM