Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.290ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-02-28 godz: 14:28
Termin składania ofert: 2014-03-11 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-11 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Małgorzata Kamińska - Z-ca Kierownika Działu Zam. Publ. i Zaop., mgr Mirosława Bratkiewicz- Orłowska - Kierown
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Odpowiedzi na Pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM