Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 112 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-03-09 godz: 09:27
Termin składania ofert: 2016-04-18 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-04-18 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Łokaj - Apteka ( merytoryka) tel. 15/8433225 w godz. 9:00 – 13:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku

6. Ogłoszenie o wyniku - Unieważnienie zadań: 11,12,13,14,15,16,26


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM