Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wykonanie robót elektrycznych w Rozdzielni R1 znajdującej się w I Pawilonie Szpitalnym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 1031.I.ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-10-27 godz: 10:11
Termin składania ofert: 2015-11-06 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Szymański Kierownik Działu Techn. Eksploatacyjnego , tel. 696 015 535
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie do składania ofert

Uwagi dodatkowe
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych( Dz. Ustaw z 2013 roku, poz.907 ze zm.) Dnia 21 grudnia 2015 roku została zawarta umowa z Wykonawcą: Wiesław Małek FUH ELBUDPOL, ul. Handlowa 13, 37-450 Stalowa Wola

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM