Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 854 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-09-05 godz: 12:22
Termin składania ofert: 2012-09-18 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-09-18 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Zofia Abratowska -Kierownik Apteki tel. 15 843 33 67 w godz: 9:00 - 13:00
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + formularz cenowy

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwagi dodatkowe
Zamieszczono odpowiedzi na pytania

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM