Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków typu „Pushban” dla potrzeb Stacji Dializ oraz materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 923 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-02 godz: 09:11
Termin składania ofert: 2015-12-09 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-09 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: M. Sokal – Oddz. Nefr. i Dializote. tel. 15 /843 33 45 Ewa Zuba – OAi IT tel. 15 843 33 92 godz. 9:00 – 12:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamowieniu

2.SIWZ

3.Formularz  cenowy - Zał.nr.1

4. Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Maria Sokal– Oddział Nefrologii i Dializoterapii tel.15/843 33 45 w godz. 9:00 – 12:00 (merytoryka dot. zada zań od nr 1 do nr 10) Ewa Zuba – OAi IT tel. 15/843 33 92 w godz. 9:00 – 12:00 ( merytoryka dot. zadań nr 11 ,nr 12) Elżbieta Pamuła – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 15/843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00 (sprawy formalne)

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM