Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa zestawu do endoskopii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: Spr.1456 ZP/13
Data ogłoszenia: 2014-01-14 godz: 08:34
Termin składania ofert: 2014-01-23 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-01-23 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia - sprawy formalne; lek med. Paweł Bronikowski - m
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Odpowiedzi na Pytania II i przdłużenie terminu składania ofert

4.Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM