Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów jednorazowych ,odczynników wraz z dzierżawą aparatury medycznej dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1231 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-10-25 godz: 10:16
Termin składania ofert: 2019-11-14 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-14 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o Zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz Cenowy - zał.nr 2 ( dot. zad.nr 1- 5)

4.Opis przedmiotu Zamówienia - zał.nr 3 (dot. zad. nr 1-3)

5.Wzór UMOWY - zał.nr 8

6.Ogłoszenie o Zmianie ( zmiana terminu)

7. SIWZ ( Zmiana terminu )

8.Odpowiedzi na pytania

9.Porawiony Bł.Pisarski (Odp. na pyt.nr 31)

10.Informacja z otwarcia ofert

11.WYNIK postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Marta Rokicka

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM